Najbolji kontroleri i dodaci za igre.

Zastúpenie  Flydigi a  GameSir

Trigger

Lanseri i varijante. Kapacitivno i mehaničko upravljanje. Koristite sa dva ili više prsta. Programabilni funkcijski tasteri.