Zastúpenie  Flydigi a  GameSir

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Postup pri objednaní tovaru
Základné zmluvné podmienky
Podmienky nákupu

prevádzkovateľ webového obchodu:

HeetsCom Group Kft 1152 Budapest Illyés Gula u. 2-4 DIČ: 29150056-2-42 IČO: 01-09381040


Výber produktu
Zákazník má možnosť si vybrať alebo objednať z produktov obchodu. Zákazník môže kliknutím na vybraný produkt zobraziť jeho podrobný popis. Ak chcete kúpiť, umiestnite produkt, ktorý chcete kúpiť, do virtuálneho košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ v košíku nájdete produkty vložené do košíka počas nákupu, ako aj celkovú sumu faktúry a náklady na doručenie. Tu môžu skontrolovať správnosť svojej objednávky, najmä ceny a množstvá, ktoré tiež môžu podľa potreby upraviť alebo vylepšiť. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

Zasielanie objednávky
Ak si myslíte, že počet produktov v košíku je správny, skontrolovali ste celkové množstvo a rozhodli ste sa, že si ich chcete kúpiť, môžete jednoducho kliknúť na tlačidlo „Pokladňa“. V našom obchode môžete nakupovať bez registrácie, takže si môžete vybrať z troch možností:

chcete sa prihlásiť ako už registrovaný zákazník
sa chce zaregistrovať ako nový zákazník
možno budete chcieť kúpiť bez registrácie
Ak ste v minulosti nakupovali v našom obchode, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte svoje podrobnosti o nákupe, ktoré systém uloží a pri ďalšom nákupe sa musíte prihlásiť. Pri nákupoch bez registrácie zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu.
V ďalšom kroku vyberte vhodný spôsob dopravy:

Doručenie domov (s kuriérskou službou GLS-DPD)
Osobný odber v Pick Pack Point
osobný odber v našom zákazníckom servise (vo vopred dohodnutom čase)
Ďalej si budete musieť zvoliť spôsob platby, ktorý je pre vás vhodný:

bankový prevod - (pri zadávaní objednávky vás upozorníme e-mailom, že vaša objednávka je v stave „čakajúca na odoslanie“, akonáhle vám na náš bankový účet dorazí prevedená suma, vašu objednávku aktivujeme a pošleme vám všetky potrebné ďalšie informácie e-mailom)
na dobierku - (platba v hotovosti v prípade doručenia domov, pri prevzatí zásielky pracovníkovi kuriérskej služby GLS-DPD)
Platba na odbernom mieste Pick Pack podľa vášho výberu - na zbernom mieste (neotvorený nepoškodený balík môžete zaplatiť v hotovosti alebo kreditnou kartou. O možnosti platby kreditnou kartou sa musíte vopred informovať na danom zbernom mieste.)
hotovosť - (v našom zákazníckom servise vo vopred dohodnutom čase)
Ak súhlasíte s obsahom objednávky, objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednať“.


Ceny
Naše ceny sú katalógové ceny platné v čase objednania, ktoré nájdete vedľa produktov vo webovom obchode. Ceny sú brutto ceny vrátane DPH, avšak tieto ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na dopravu nájdete počas procesu platby pred dokončením objednávky, ako aj v Nákupných podmienkach. Ak sa vyskytne chyba alebo chyba vo výrobkoch alebo cenách vo webovom obchode, vyhradzujeme si právo na ich opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku potvrdiť ešte raz, alebo je možné, aby ktorákoľvek zo strán odstúpila od zmluvy.

Spracovanie objednávky
Objednávky budú spracované do 24 hodín.

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov
Máte možnosť opraviť chyby pri zadávaní údajov pred stlačením tlačidla „Objednať“.

Potvrdenie
Na všetky objednávky zasielame spätnú väzbu e-mailom. To znamená, že po zadaní objednávky dostanete automatický e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) e-mail s očakávaným dátumom doručenia. V prípade telefonickej konzultácie zavolajte na zákaznícky servis alebo na ktorékoľvek z telefónnych čísel uvedených v e-maile.

Platobné podmienky
V našom obchode môžete platiť bankovým prevodom, platbou kreditnou kartou, osobne a na dobierku. V druhom prípade musí byť úplná kúpna cena vrátane nákladov na dopravu zaplatená kuriérovi v hotovosti pri prevzatí zásielky.

Doprava
Zásielky doručuje kuriérska služba GLS-DPD. Dodacia doba produktu je opísaná webovým obchodom počas procesu platby a je uvedená aj v potvrdzovacom e-maile. Termín dodania si môžete dohodnúť telefonicky na potvrdzovacom e-maile.

Prepravné náklady:
Naše ceny za doručenie sú v celej krajine jednotné. Doručujeme mimo Maďarska.

 

Odstúpenie od dodávky
Pokiaľ webový obchod nesplní svoje povinnosti zo zmluvy, pretože nemá k dispozícii tovar uvedený v zmluve alebo nie je schopný poskytnúť objednanú službu, je povinný o tom zákazníka informovať. Internetový obchod neuzatvára zmluvy s maloletými. 

Informácie o správe údajov
Oznámenie o ochrane osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov
Osobné informácie:

byť spracované zákonne a spravodlivo a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný („zákonnosť, riadny postup a transparentnosť“);

zhromažďované iba na konkrétne, výslovné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely („obmedzenie účelu“) sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1;

musia byť vhodné a relevantné na účely spracovania údajov a obmedzené na to, čo je nevyhnutné („ukladanie údajov“);

musia byť presné a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracúvania, boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“);

musí sa uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, iba ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s článkom 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením. ; podlieha zavedeniu vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu jej slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);

sa zaobchádza takým spôsobom, aby sa pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedeným a musí byť schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Správa údajov
Správa údajov súvisiaca s prevádzkou webového obchodu
Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údaje
Účel správy údajov
Poskytuje bezpečný prístup k používateľskému účtu.
Priezvisko a meno
Vyžaduje sa pre kontakt, nákup a správnu fakturáciu.
Emailová adresa
Efektívnejšie problémy s kontaktovaním, fakturáciou alebo dodaním.
Fakturačné meno a adresa

Vystavenie riadnej faktúry, ako aj vznik zmluvy, stanovenie jej obsahu, úprava, sledovanie jej plnenia, fakturácia poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich pohľadávok.

Názov a adresa prepravy

Povoliť donášku domov.

Dátum nákupu / registrácie

Vykonajte technickú operáciu.

IP adresa v čase nákupu / registrácie

Vykonajte technickú operáciu.

E-mailová adresa nemusí obsahovať osobné informácie.

Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany zaregistrované / kupujúce na webových stránkach webshopu.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Okamžite vymazaním registrácie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu elektronicky podľa článku 19 GDPR o vymazaní akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou. Ak žiadosť dotknutej osoby o zrušenie obsahuje e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou, prevádzkovateľ po oznámení e-mailovú adresu tiež vymaže. S výnimkou účtovných dokladov, pretože tieto údaje sa musia uchovávať 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.

Účtovný dokument (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných záznamov), ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovné záznamy, sa musí uchovávať v čitateľnej podobe najmenej 8 rokov, vyhľadateľných pomocou účtovných záznamov.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -
dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, úprave alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:
poštou o 1045 Budapešť, Istvántelki u. 17,
e-mailom na mgamershop@gmail.com.

Právny základ pre správu údajov:

Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR

bod,

Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (ďalej len: zákon Elker) 13 / A. § (3):

Poskytovateľ služby môže na účely poskytovania služby spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, musí si poskytovateľ služby zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky použité pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti takým spôsobom, aby sa osobné údaje spracúvali, iba ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby a iné účely uvedené v tomto zákone nevyhnutné, ale v takom prípade iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.

Článok 6 ods. 1 písm. C) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.

V prípade vymáhania pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy platí zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6:21. § 5 rokov.

6:22. § [Obmedzenie]

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nároky zaniknú do piatich rokov.

(2) Premlčacia doba začína plynúť splatnosťou pohľadávky.

(3) Dohoda o zmene premlčacej doby musí mať písomnú formu.

4. Dohoda vylučujúca obmedzenie je neplatná.

Informujeme vás, že správa údajov je nevyhnutná na splnenie zmluvy. Ste povinní poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli splniť vašu objednávku. Ak to neposkytnete, bude to mať za následok nemožnosť vybaviť vašu objednávku.

Použité procesory údajov
Doprava
Činnosť spracovania údajov: Doručenie tovaru, preprava

Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: názov doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany požadujúce doručenie domov.

Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu domov.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: Trvá to až do ukončenia doručenia domov.

Právny základ pre spracúvanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C).

Poskytovateľ hostingu
Činnosť spracovania údajov: Hostiteľské služby

Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

HeetsCom Group Kft

1152 Budapešť Illyés Gyula u. 2-4 +36 70 5081411 somogyvari.tihi@gmail.com

Skutočnosť správy údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou. Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú webovú stránku.

Účel správy údajov: Sprístupniť a správne prevádzkovať webovú stránku.

Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracovanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom hostenia alebo do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie u poskytovateľa hostenia.

Právny základ pre spracovanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C) af) a článok CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon 13 / A. § (3).

Správa cookies

Súbory cookie špecifické pre webový obchod sú takzvané „heslá používané pre relácie chránené heslom“, „súbory cookie nákupného košíka“ a „bezpečnostné súbory cookie“, ktorých použitie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnených strán.

Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy. Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré navštívia webovú stránku.

Účelom správy údajov je identifikácia používateľov, zaznamenanie „nákupného košíka“ a sledovanie návštevníkov.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov:

Typ súboru cookie

Právny základ pre správu údajov

Spracovanie údajov

Spravovaná množina údajov

Session cookie

2001 CVIII o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § (3)

Relevantný

obdobie do konca relácie návštevníka

pripojiť.sid

Identita potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom: Správca údajov nespracúva osobné údaje pomocou súborov cookie.

Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke Nástroje / Nastavenia prehľadávačov, zvyčajne v rámci nastavenia položky ponuky Súkromie.

Právny základ pre spracúvanie údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom použitia cookies je prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie služby informačnej spoločnosti osobitne požadované predplatiteľom alebo používateľom.

Použite Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics nazýva textové súbory „cookies“

ktoré sú uložené vo vašom počítači, čo pomáha analyzovať použitie webovej stránky navštívenej používateľom.

Informácie vytvorené webom cookie o webových stránkach používaných používateľom sa zvyčajne ukladajú a ukladajú na serveri Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webových stránkach spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celá adresa IP sa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa na ňu iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používateľ používal webovú stránku, na poskytovanie správ prevádzkovateľovi webovej stránky o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

V rámci služby Google Analytics nie je adresa IP prenášaná prehliadačom používateľa zosúladená s inými údajmi spoločnosti Google. Používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením vhodného prehľadávača, avšak upozorňujeme vás, že v takom prípade nemusia byť všetky funkcie tohto webu úplne dostupné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní vašich informácií o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) pomocou súborov cookie stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Spravodaj, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Podľa § 6 Zákona môže Používateľ vopred a výslovne súhlasiť s kontaktovaním Poskytovateľa služby so svojimi reklamnými ponukami a ďalšími položkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.

Ďalej, berúc do úvahy ustanovenia tohto prospektu, môže zákazník súhlasiť s tým, aby poskytovateľ služieb zaobchádzal s osobnými údajmi potrebnými na zasielanie reklamných ponúk.

Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ sa môže bezplatne odhlásiť zo zasielania ponúk bez obmedzenia alebo odôvodnenia. V takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje - potrebné na zasielanie reklamných správ - zo svojho registra a so svojimi ďalšími reklamnými ponukami používateľa nekontaktuje. Používateľ sa môže odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údaje

Účel správy údajov

Meno, e-mailová adresa.

Identifikácia, ktorá vám umožní prihlásiť sa na odber noviniek.

Dátum predplatného

Vykonajte technickú operáciu.

IP adresa v čase predplatného

Vykonajte technickú operáciu.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa prihlásili na odber bulletinu.

Účel správy údajov: zasielať elektronické správy (e-mail, sms, push správy) obsahujúce reklamy dotknutej osobe, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, produktoch, propagačných akciách, nových funkciách atď.

Trvanie správy údajov, termín na vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, tj do odhlásenia.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -
dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k vymazaniu, úprave alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, prenosnosti údajov a protestu proti spracovaniu údajov týmito spôsobmi:
e-mailom na mgamershop@gmail.com.

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

Právny základ pre spracúvanie údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. A) af) a článok XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčnej reklamy. § 6 ods. 5 zákona:

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie záznamy o osobných údajoch osôb, ktoré ich vyjadrili, v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje obsiahnuté v tomto registri týkajúce sa príjemcu reklamy môžu byť až do odvolania spracované iba v súlade so súhlasom spoločnosti a môžu byť sprístupnené tretím osobám iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

O tom vás informujeme

Správa údajov je založená na vašom súhlase. Pri zasielaní noviniek ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje

Nechcem od nás ísť. Ak to neposkytnete, bude to mať za následok nemožnosť zasielania informačného bulletinu.

Vybavenie reklamácie
Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

Osobné údaje

Účel správy údajov

Priezvisko a meno

Identifikácia, kontakt.

Emailová adresa

Fakturačné meno a adresa

Identifikácia, riešenie námietok proti kvalite, otázok a problémov týkajúcich sa objednaných produktov.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa sťažujú na webových stránkach webshopu a majú kvalitnú sťažnosť.

Trvanie spracovania údajov, termín na vymazanie údajov: Kópie záznamu, prepisu a odpovede na námietku sú obsiahnuté v zákone CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7) sa uchováva po dobu 5 rokov.

Totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť spracované predajným a marketingovým personálom správcu údajov pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
- môže vzniesť námietku proti spracovaniu týchto osobných údajov a -
dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek môže odvolať svoj súhlas.

Právny základ pre spracovanie údajov: článok 6 ods. 1 písm. C) a CLV 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7).

O tom vás informujeme

poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
spracúvanie osobných údajov je predpokladom pre uzavretie zmluvy.
je povinný poskytnúť osobné informácie, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
neposkytnutie informácií má za následok, že nebudeme schopní vybaviť vašu sťažnosť.

Stránky komunity

Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. registrované meno na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.

Zainteresované strany: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na Facebooku / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atď. stránky sociálnych sietí a „páčila sa im“ webová stránka.

Účel zberu údajov: Zdieľať alebo „označiť, že sa mi páči“ určité sociálne prvky, produkty, propagácie alebo samotný web na stránkach sociálnych médií.

Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť potenciálnych správcov údajov oprávnených na prístup k údajom a popis práv dotknutých osôb súvisiacich so spracovaním údajov: Dotknutá osoba môže zistiť zdroj údajov, ich spracovanie, Správa údajov sa uskutočňuje na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti vymazania a úpravy údajov podliehajú regulácii danej stránky sociálnych sietí.

Právny základ pre spracúvanie údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.

Vzťahy so zákazníkmi a iná správa údajov
Ak má správca údajov akékoľvek otázky alebo problémy počas používania našich služieb správy údajov, môže sa s ním skontaktovať spôsobmi uvedenými na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych sietí atď.).

Správca údajov pre prichádzajúce e-maily, správy, telefón, Facebook atď. vymaže poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu a ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, a to najneskôr do 2 rokov od oznámenia.

Informácie o spracovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tomto prospekte, budú poskytnuté v čase zhromažďovania údajov.

Na základe výnimočnej úradnej žiadosti alebo v prípade žiadosti o ďalšie orgány na základe autorizácie právnych predpisov je poskytovateľ služby povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje a sprístupňovať dokumenty.

V týchto prípadoch Poskytovateľ služby poskytne žiadateľovi osobné údaje iba v rozsahu a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na uskutočnenie účelu žiadosti, pokiaľ uviedol presný účel a rozsah údajov.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup

Máte právo od prevádzkovateľa dostať spätnú väzbu, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo na prístup k vašim osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

Právo na opravu

Máte právo na žiadosť správcu údajov bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracúvania údajov máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, okrem iného prostredníctvom doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na zrušenie

Máte právo na žiadosť prevádzkovateľa vymazať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, bez zbytočného odkladu, prevádzkovateľ

je povinný za určitých podmienok vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať.

Právo zabudnúť

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, pričom vezme do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval prevádzkovateľov, že ste príslušné osobné údaje požadovali. mazanie odkazov alebo kópií alebo duplikátov týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na žiadosť správcu obmedziť spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Spochybňujete presnosť osobných údajov. V takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;
spracovanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale vy ich požadujete, aby predložili, vymáhali alebo chránili právne nároky;
Podali ste námietku proti spracovaniu údajov; v takom prípade platí obmedzenie, pokiaľ sa zistí, či majú oprávnené dôvody prevádzkovateľa prednosť pred vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sprístupnené správcovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov k ďalšiemu správcovi údajov bez toho, aby vám v tom bránil správca údajov, ktorého poskytnuté osobné údaje (... )

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie namietať proti (ok) spracovaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania na základe uvedených ustanovení.

Protest v prípade priameho získania podniku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho získania obchodu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, pokiaľ sa to týka priameho získania obchodu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho získania podniku, osobné údaje sa už na tento účel nemôžu ďalej spracovávať.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní údajov vrátane profilovania, ktoré by malo pre neho právne alebo podobné účinky.

Predchádzajúci odsek sa neuplatní, ak rozhodnutie:

Nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
sa riadi právnymi predpismi EÚ alebo členských štátov uplatniteľnými na prevádzkovateľa, ktoré tiež ustanovujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; posadnutosť
Je to založené na vašom výslovnom súhlase.

Termín konania

Prevádzkovateľ vás bude bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o krokoch podniknutých v súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami.

V prípade potreby sa môže predĺžiť o 2 mesiace. Prevádzkovateľ vás bude informovať o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti nekoná, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch nečinnosti a o tom, že môžete podať sťažnosť u dozorný orgán.

Bezpečnosť správy údajov

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zohľadnili stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania a rôznu pravdepodobnosť a závažnosť riziko pre práva a slobody jednotlivcov zaručiť úroveň bezpečnosti údajov zodpovedajúcu stupňu rizika, okrem iného vrátane, ak je to vhodné:

pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;

zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na spracovanie osobných údajov;

v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;

pravidelne testovať účinnosť technických a organizačných opatrení prijatých na zabezpečenie bezpečnosti správy údajov, zvýšenie

postup merania a vyhodnotenia

Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bezodkladne informuje dotknutú osobu o incidente v oblasti ochrany údajov.

Informácie poskytované dotknutej osobe musia jasne a zrozumiteľne popisovať povahu incidentu týkajúceho sa ochrany údajov a meno a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov alebo inej kontaktnej osoby, ktorá poskytla ďalšie informácie; je potrebné opísať pravdepodobné následky incidentu ochrany údajov; opísať opatrenia, ktoré prevádzkovateľ prijal alebo plánuje na nápravu incidentu ochrany údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov incidentu ochrany údajov, ak je to vhodné.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

prevádzkovateľ implementoval príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje ovplyvnené incidentom ochrany údajov, najmä tie opatrenia, ako je napríklad použitie šifrovania, ktoré znemožňuje prístup osobám, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k osobným údajom, ; údaje;
prevádzkovateľ prijal ďalšie opatrenia po incidente v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby už nebolo pravdepodobné, že dôjde k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
informácie by si vyžadovali neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba informovaná prostredníctvom verejne dostupných informácií alebo sa prijme podobné opatrenie na zabezpečenie toho, aby bola dotknutá osoba informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte neinformoval dotknutú osobu o incidente ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení toho, či je pravdepodobné, že incident ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko, nariadiť informovanie dotknutej osoby.

Nahláste bezpečnostný incident orgánu

Prevádzkovateľ nahlási incident týkajúce sa ochrany údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o incidente ochrany údajov dozvedel, pokiaľ nie je pravdepodobné, že incident ochrany údajov neohrozí. práva jednotlivcov a jeho slobody. Ak sa oznámenie nepodá do 72 hodín, musia sa uviesť dôvody oneskorenia.

Možnosť reklamovať
Sťažnosti proti možnému porušeniu ochrany údajov je možné podať na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, poštová schránka: 5.

Telefón: +36 -1 391 1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záverečné poznámky

Pri príprave prospektu sme zohľadnili túto legislatívu:

O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADA z apríla 2016 27.)
2011 CXII. Zákon - o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií (ďalej len: Infotv.)
CVIII z roku 2001 Zákon - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (hlavne § 13 / A)
XLVII z roku 2008 Zákon o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
XLVIII z roku 2008 Zákon - o základných podmienkach a určitých obmedzeniach komerčnej reklamy (najmä § 6)
2005 XC. Zákon o elektronickej slobode informácií
Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (konkrétne § 155)
16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu EASA / IAB o najlepších postupoch v oblasti behaviorálnej online reklamy
Odporúčanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov pre predchádzajúce informácie
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95 / 46

Ochrana dát

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod
HeetsCom Group Kft. (Sídlo: 1152 Budapešť, Illyés Gyula u.2-4, DIČ: 29150056-2-42) (ďalej len: Poskytovateľ služieb, kontrolór údajov) predkladá nasledujúci prospekt.

O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A ZMLUVY RADA z apríla 2016 27.) poskytujeme nasledujúce informácie.

Tieto informácie o správe údajov regulujú správu údajov nasledujúcich stránok: baseusshop.hu

Informácie o správe údajov sú k dispozícii na nasledujúcej stránke: MobiLGameR / ochrana údajov

Zmeny a doplnky prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Správca údajov a kontaktné údaje:

Názov spoločnosti: HeetsCom Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Sídlo spoločnosti: 1152 Budapest Illyés Gyula u. 2-4.
Registračné číslo spoločnosti: 01-09-381040
Daňové číslo: 13061012-2-42
Telefón: 06 70 5081411
e-mailová adresa: mgamershop@gmail.com

Definície pojmov
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovať fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, umiestnenie, online identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity identifikovateľnej fyzickej osoby;

„Spracovanie údajov“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, komunikácia, prenos. alebo inak harmonizáciu alebo vzájomné prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

„Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľa alebo osobitné kritériá na určenie správcu môžu určiť aj právne predpisy Únie alebo členského štátu;

„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sú osobné údaje sprístupnené, či už je to tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom v rámci individuálneho vyšetrovania v súlade s právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracúvania;

„Súhlas dotknutej osoby“ je dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jednoznačné vyhlásenie o vôli dotknutej osoby, ktorým dáva najavo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prostredníctvom: vyhlásenie alebo jednoznačné vyhlásenie;

„Incident v oblasti ochrany údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ktoré boli prenesené, uložené alebo inak spracované.

Postup pri objednaní tovaru
Právo na odstúpenie
45/2014 o podrobných pravidlách spotrebiteľsko-obchodných zmlúv. (II. 26.) na základe takzvaného práva na odstúpenie od zmluvy (výrobok
právo na vrátenie, záruka vrátenia) zákazníkovi v prípade nákupu online. Ak sa nákup uskutoční z ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie,
V dôsledku harmonizácie právnych predpisov EÚ majú spotrebitelia jednotné právo na odstúpenie od zmluvy. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ a
smernica 45/2014. (II.26.)
Vládne nariadenie tiež stanovuje lehotu na právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na 14 kalendárnych dní.
Nie je potrebné uvádzať dôvody pre odstúpenie od zmluvy. V prípade objednania plynie lehota na odstúpenie od prijatia produktu.
V súlade so všeobecnými požiadavkami dobrej viery a spravodlivosti je potrebné prijať rozhodnutie okamžite po prijatí produktu a po overení jeho vhodnosti.
zadržanie alebo prípadné vrátenie produktu.
Ak sa produkt vráti a nebude sa neskôr používať, musí sa zachovať jeho stav, aby ho bolo možné vrátiť predajcovi v pôvodnom stave.
na odpisy vyplývajúce z použitia, ktoré presahuje množstvo potrebné na určenie vlastností a fungovania produktu
kupujúci zodpovedá predávajúcemu a musí mu byť vrátený. Zámer odstúpiť ústne (telefonicky), poštou (listom s doručenkou), e-mailom
V prípade stiahnutia z trhu sa výrobok vráti členskému štátu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o stiahnutí z trhu.
predajca. Spotrebiteľ je povinný vrátiť produkt predávajúcemu na svoje náklady, pokiaľ sa predávajúci nezaviazal znášať tieto náklady, ako produkt poštou.
(prístavom, na dobierku) nie je možné vrátiť.
V prípade zmluvy o kúpe produktu môže podnik v prípade odstúpenia spotrebiteľa zadržať sumu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, až do
spotrebiteľ nevrátil výrobok alebo nepreukázal nad dôvodnou pochybnosťou podniku, že výrobok vrátil. Výrobok sa preto odporúča
kópiu návratového dokladu podniku bezodkladne, aby podnik
vrátenie sumy zaplatenej za produkt. Mobilgamershop nenesie náklady na dopravu vrátených produktov.
V členských štátoch Európskej únie majú spotrebitelia vďaka spoločnému nariadeniu EÚ takmer rovnaké práva.